БГЛЕВ1

Това е платформа предназначена, както за произодители на стоки и услуги, така и за потребители.

БГЛЕВ1

Това е платформа предназначена, както за произодители на стоки и услуги, така и за потребители.

БГЛЕВ2

Това е платформа предназначена за българите в чужбина. В нея всички българи по света ще могат да публикуват своя бизнес.